Máy lọc khử trùng không khí di động MESP®

Dòng máy MESP Đặt Sàn
Khử Trùng Không Khí
Lọc Không Khí

  • Màng lọc không cần thay thế
  • Không phát sinh Ozone

AirQuality.com.vn
Copyright © 2021 AirQuality Việt Nam.
All rights reserved.